Speciaal Veevervoer Thijssen neemt veetransport activiteiten Alpaca Logistics Europe over

Alpaca Logistics Europe is een bedrijfsonderdeel van AlpacaOord. Ondernemer Kevin Hamstra is de afgelopen tien jaar onder deze vlag met veel plezier actief geweest op het gebied van internationaal transport van alpaca’s. Door een verandering in zijn situatie is Kevin op zoek gegaan naar een betrouwbare partij die zijn vaste klanten hetzelfde kwaliteits- en serviceniveau kan bieden. Een transporteur die de alpaca ‘snapt’ en goed bekend is in het transport van kleine koppels hoogwaardige fokdieren.

Vol vertrouwen worden de transport activiteiten, de merknaam Alpaca Logistics en de website alpacalogistics.eu overgedragen aan Michiel en Evi van Speciaal veevervoer Thijssen.

Michiel is al tientallen jaren actief als beroepschauffeur en heeft vrijwel elke diersoort die in Nederland gehouden word wel onder zijn hoede gehad. Recent heeft Speciaal veevervoer Thijssen een nieuwe Iveco wagen in gebruik genomen, welke maximaal comfort biedt aan dieren tijdens het transport. Op korte termijn komt daar een nieuwe type-II gekeurde luxe trailer bij, waarmee zij helemaal klaar zijn voor de toekomst!

Kevin zal nog enige tijd betrokken blijven voor een soepele overdracht van lopende trajecten, en waar nodig assisteren om export certificaten te kunnen verkrijgen. U mag in de toekomst hetzelfde serviceniveau tegen een vergelijkbare prijs verwachten als u van Alpaca Logistics / AlpacaOord gewend bent.

Heeft u alpaca’s te transporteren? Dan kunt u gewoon zoals u gewend bent via www.alpacalogistics.eu een offerteaanvraag doen. Deze komt dan rechtstreeks bij Michiel & Evi binnen. Liever bellen? : +31 6 54993664 of per email info@speciaalveevervoer.nl.

AlpacaOord wenst Speciaal veevervoer Thijssen alle succes en veel veilige kilometers.

Speciaal Veevervoer Thijssen takes over livestock transport activities Alpaca Logistics Europe

Alpaca Logistics Europe is a business unit of AlpacaOord. For the past ten years, entrepreneur Kevin Hamstra has been active in the international relocation of alpacas. Due to a change in his situation, he has found a reliable partner that can offer his regular customers the same level of quality and service. A transporter that 'gets' the alpaca and is well-versed in transporting small consignments of high-quality breeding stock.

The transport activities, the brand name Alpaca Logistics and the website alpacalogistics.eu are transferred to Michiel and Evi of Speciaal Veevervoer Thijssen.

Michiel has been a professional driver for decades and has taken care of almost every animal species that is kept in the Netherlands. Recently, Speciaal Veevervoer Thijssen has put into use a new Iveco vehicle, which offers maximum comfort to animals during transport. In the short term, a new type-II approved luxury trailer will be added, with which they are completely ready for the future!

Kevin will remain involved for some time to ensure a smooth transfer of current movements, and assist where necessary to obtain export certificates. In the future you can expect the same level of service at a comparable price as you are used to from Alpaca Logistics / AlpacaOord.

Do you have alpacas to transport? Then you can simply request a quote via www.alpacalogistics.eu.

These will now be sent directly to Michiel & Evi. Prefer to call? : +31 6 54993664 or by email info@speciaalveevervoer.nl.

AlpacaOord wishes Speciaal Veevervoer Thijssen every success and many safe kilometers.

Speciaal Veevervoer Thijssen übernimmt Viehtransportaktivitäten Alpaca Logistics Europe

Alpaca Logistics Europe ist eine Geschäftseinheit von AlpacaOord. Unternehmer Kevin Hamstra war seit zehn Jahren mit großer Freude im internationalen Transport von Alpakas aktiv. Aufgrund einer Änderung seiner Situation suchte Kevin nach einer zuverlässigen Partei, die seinen Stammkunden das gleiche Maß an Qualität und Service bieten kann. Ein Transporter, der das Alpaka „erwischt“ und bekannt ist für den Transport kleiner Herden hochwertiger Zuchttiere.

Die Transportaktivitäten, der Markenname Alpaca Logistics und die Website alpacalogistics.eu werden vertrauensvoll an Michiel und Evi von Speciaal Veevervoer Thijssen übertragen.

Michiel ist seit Jahrzehnten als Berufskraftfahrer tätig und hat sich um fast alle Tierarten gekümmert, die in den Niederlanden gehalten werden. Kürzlich hat Speciaal Veevervoer Thijssen einen neuen Iveco-Wagen in Betrieb genommen, der den Tieren während des Transports maximalen Komfort bietet. Kurzfristig kommt ein neuer Typ-II-zugelassener Luxustrailer hinzu, mit dem sie für die Zukunft komplett gerüstet sind!

Kevin wird noch einige Zeit involviert bleiben, um einen reibungslosen Übergang der laufenden Prozesse zu gewährleisten und bei Bedarf bei der Erlangung von Exportzertifikaten behilflich zu sein.

Zu einem vergleichbaren Preis können Sie in Zukunft den gleichen Service erwarten, wie Sie ihn von Alpaca Logistics / AlpacaOord gewohnt sind.

Haben Sie Alpakas zu transportieren? Dann können Sie einfach über www.alpacalogistics.eu ein Angebot anfordern. Diese kommt dann direkt zu Michiel & Evi. Lieber anrufen? : +31 6 54993664 oder per E-Mail info@speciaalveevervoer.nl.

AlpacaOord wünscht Speciaal Veevervoer Thijssen viel Erfolg und viele sichere Kilometer.